Het Loofhuttenfeest - Soekkot

16 - 23 oktober 2016

" Het feest van de pelgrims - Joden en christenen op weg naar ons eeuwig Vaderhuis en
naar de volle eindbestemming waarvoor Jezus is mensgeworden".
" Daar zal het het grote feest zijn bij Hem als alles voleindigd is en wij bij Hem mogen zijn. "
( Zacharias hfdst. 14 : 16 - 19 )

Het Loofhuttenfeest of het soekkotfeest is de afronding van het hele oogstgebeuren.
Het verwijst naar de voleinding,wanneer alles tot zijn doel zal gekomen zijn.

(Leviticus 23 : 39- 43 geeft ons dit feest)

"Gij zult dan vruchten nemen van sierlijke bomen, takken van palmen,twijgen van loofbomen
en van beekwilgen.
En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God, zeven dagen lang.
Men zal een hut bouwen van takken, met het dak open of doorzichtig naar de hemel ( sterrenhemel ).
Een klein fragiel huisje of hutjeals beeld van ons leven en van ons lichaam .
Voorlopig tijdelijk. In afwachting van..."

"Mijn lichaam is een aardse soekka " zegt Paulus en ik verlang er naar deze tent af te leggen
en intrek te nemen in het " grote, vaste, eeuwige of hemelse gebouw".
Want eenmaal zullen wij voor de rechterstoel van christus moeten verschijnen en rekenschap
moeten afleggen van wat we in onze lichamen, onze aardse soekka, hebben verricht.

(2 Korinthe -brief 5 : 1 - 10 )

Het Loofhuttenfeest = Het feest van de Pelgrims - Joden en christenen op weg naar ons
eeuwig Vaderhuis en naar de volle eindbestemming waarvoor Jezus is mensgeworden.
Daar zal het Het grote Feest zijn bij Hem als alles voleindigd is en wij bij Hem mogen zijn.

Op de laatste dag van dit Loofhuttenfeest ( in Jeruzalem bij de tempel ), DE Grote Dag,
stond Jezus op en zei : "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.
Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen."
Dit zei Hij van de Geest, welke zij die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

(Evangelie van Johannes hfdst. 7:37 )

Sikem s.o.n. Foundation
charismatische zielszorg en zending (Joh. 4:5)

Nederlands Français English Español Român

Valkstraat 48
2860 Sint-Katelijne-Waver
Belgium
Tel.: 0032 (0)15 55 42 54

sikem@online.be Reisroute

Stichting van openbaar nut
Kon. Besluit van 05/03/06
Registratienr.: H.R.M. 0069719
Publicatie: staatsblad van 19/04/06

Zending in      vlag  vlag  vlag  vlag  vlag  vlag  vlag

KBC  : 733-0298661-28
IBAN : BE37 7330 2986 6128
BIC    : KREDBEBB