terug naar evangelisatie

terug naar de index pagina

Goed nieuws uit Ivoorkust van Pasteur Israël.

Voici les photos de l'église djekanou et quelques activités.
Enkele foto's va de kerk djekanou alsook enkele activiteiten.

Il y des photos de l'église, mes photos pendant la prédication, notre champ d'igname et lécole de dimanche.
Er zijn foto's van de kerk, tijdens de preek, van het veld en van de zondagschool.

Nous avons des campagnes d'évangélisation dans trois villages dans ce mois d'Aoùt et debut Septembre.
We zijn een evangelisatieprogramma gestart in 3 dorpen in de maanden augustus en september.