terug

Allerheiligen - Allerzielen - HALLOWEEN

"FEESTEN" van God of van mensen ?

"de doden"

"wat offert gij plengoffers voor andere goden en offerkoeken voor de koningin des hemels naar haar beeld gemaakt ( gebakken )"
Jeremias hoofdst. 44
Wat eet men in vele landen (o.a. in RoemeniŽ - BoliviŽ en vele andere ) op deze dagen op de graven van de doden alsof deze doden eten konden en nog leven ?
"onder u zal niemand zijn die de geest van een dode ondervraagt of die de doden raadpleegt " zegt God de Heer heel duidelijk in Deuteronomium 18 : 11- 12

En zijn " de heiligen " niet diegenen die door geloof in de menswording van Jezus Christus en Zijn offer en Zijn vergoten bloed aan het kruis, geheiligd en gereinigd zijn van zonden, die zich tot Hem lieten dopen, de Heilige Geest ontvingen en het eeuwige leven, zoals de Schrift zegt :

" aan allen die Hem ( wel ) ontvingen ( als Redder en Messias ) heeft Hij het recht , het voorrecht gegeven om een kind van God te worden ( geheiligd te worden) en eeuwig leven te ontvangen en niet verloren te gaan" Proloog van evangelie van Johannes en Jo. 3:16.

en niet de " heiligverklaarden " door.. Vůůr 993 waren er geen " heiligverklaringen".

En wat is Halloween anders dan geesten van angst en schrik en vrees en horror ?: een mens onwaardig en zonder het minste respect voor de angst en de nachtmerries van een kind.?

Eťn is de Waarachtige en de Heilige

Die dood was en die levend is geworden

De Eerste en de Laatste ( Openbaring 2:8 )

De Zoon Gods ( Openbaring 2: 18 )

Die de sleutel van David heeft en die opent (het koninkrijk van God ) en niemand zal sluiten, - die sluit (het koninkrijk van God ) en niemand opent ( kan dan openen ). (Openb.3: 7 )

Jezus Christus, Zoon van God ,Yeshoua HaMasiach ,Redder . Hem is alle macht gegeven.

Ja en Amen -het Woord Gods, die was en is van eeuwigheid. Die mens werd als wij , dood was en verrees .Die zit aan de rechterhand van God en komen zal. Koning tot in eeuwigheid.

Hij alleen sluit en opent. Niets of niemand anders. Hij is de weg, de waarheid en het Leven. (Jo. 14 : 6 )

Aan Hem alle eer en dank. Amen