terug

Nieuws uit Bangui - Centraal Afrikaanse Republiek 27/01 / 2018

Zes weken tranen en troost in de brousse en de savanne

Na een rondtrekken van zes weken in de brousse en de savanne en het bezoek van de christen groepen ( gemeenten ) die onder hun hoede zijn, keerde de broeder Maurice Goeleyen en zijn teams zondag terug naar Bangui.

"Oef " schrijft hij. Zes weken van gaan en verdertrekken,bezoeken, bemoedigen,aansporen,helpen, ondersteunen, organiseren...troosten... " Un mois et demi de cavale "

Zes weken van geestelijke strijd,waarbij wij al ons materaal verloren ( gestolen) en wij er bijna onze gezondheid bij inschoten.

Maar zes weken die de grote voldoening gaven van " het werk gedaan te hebben". Ja, een maand en een half in DIENST VAN DE MEESTER.

Zoals ieder jaar maakten wij in de maand december een programma om alle gemeenten, die de Heer aan onze zorg heeft toevertrouwd of die wij mochten stichten, te gaan bezoeken en die zoveel geleden hebben door de gebeurtenissen die ons land de laatste jaren meemaakt(en) en nog meemaken. Het doel was om onze compagnons-metgezellen in het werk te bemoedigen , hen te troosten en hen een beetje te ondersteunen.

Drie ploegen vertrokken.

Een voor Bagandou.

Een voor Centrum-Zuid van het land ( waartoe de br. Maurice behoorde) en een voor het Centrum waartoe de broeders en de zusters van de missie Bethanie in Bangui behoren.

En er was ook een group van intercessie en voorbede.

Ba(n)gandou dan.

Het was hard werk want wij zijn daar in het droog seizoen en dat is dus een gunstige priode om een nieuwe "culture "een nieuwe groep te beginnen in de brousse. Dank zij de giften van Sikem en enige collecten in de kerk, konden wij daar een " open deur dag " organiseren waarbij wij schrijfboeken, potloden, zeep, stylo's en andere dingen aan de kinderen konden uitdelen, wat voor hen een uitzonderlijke " Kerstmis" was, want het was zo lang geleden dat er iemand gekomen was om hen te bemoedigen of te troosten.Daarna zijn wij verder naar het terrein gegaan om 1 hectare van het woud af te bakenen ten einde het project ( van maman ) opnieuw te starten.De pasteur Bienvenue was voortdurend bij ons.

Onze grote moeite was dat wij niet genoeg materiaal hadden om dit landbouwwerk te doen en ook dat wij weinig middelen hadden om hen te bemoedigen. Deze arme mensen die zich afvroegen of ook wij hen dan weer aan hun lot zouden overlaten zoals gebeurd was(omwille van de oorlog ) en waarbij zij een stukje hun eigen leven hadden opgegeven om over te schakelen, maar dan aan hun lot werden overgelaten.Wij hebben hen verzekerd dat wij een "lokale missie "zijn die op ieder moment er aan denkt om te evangeliseren, en die de mensen in moeilijke situaties willen aanmoedigen en vergezellen. Zij hebben voor een deel begrepen. En zo hebben wij een terrein van 1 hectare afgebakend en wij hebben hen gevraagd of zij konden helpen om de boorden rondom proper te maken of te houden en om een hut maken om de pasteur Bienvenue niet al te zeer te belasten.

Zo kan er opnieuw gestart worden.Wij zullen nu naar hen teruggaan met meer materiaal ( manchettes, bijlen,vijlen,bijltjes koorden en een beetje financies, wat suiker,zeep en een beetje pilletjes tegen de koorts voor hen die enkele bomen gaan omhakken, En later nemen wij dan ook hakken,schoppen of rijven mee.De pasteur Bienvenue was zeer enthousiast met deze " nieuwe relance".

Ja, alles moet opnieuw begonnen worden, want het terrein was helemaal terug begroeid en overgroeid door de brousse.

-Tegenkantingen .

--Zelf ziek geworden en bij onderzoek van griep een andere ernstige ziekte vastgesteld.Door de kou en de vochtihgheid werden velen van de ploeg ziek en kregen een griep. Zo ook de br. Maurice. Bij onderzoek hiervan stelde men ook een andere ziekte vast ( aantasting door amoeben die organen aantasten ).Geheel ziek terug gekomen zei hij : maar ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe groot het leed en de wanhoop is: de gebeurtenissen ( van de oorlog ) hebben een hele verwoesting aangericht onder de bevolking: gebedshuizen of kerkjes werden vernield.. de mensen werden teruggeworden op hun meest primitieve levensstijl...het geloof achterwege gelaten...Moe en ziek terug gekomen , maar deze bezoeken hebben hun positieve weerslag gehad op de bevolking die opnieuw moed heeft gevat.

--Overvallen.

Tijdens deze tochten werden ze ook overvallen en werden hun gehuurde moto's gestolen, samen met labtop,fotostoestellen,papieren....En de rest van de weg ( 45km ) moesten ze tevoet afleggen,tot bij een dorp waar de plaatselijke bevolking enkele moto's huurden om hen terug op de grote baan te zetten.Iemand is vlug naar Bangui gegaan om centen te halen om de onkosten te betalen.

Ook dat nog.

Dit over Bagandou.

De secteur Zuid-Centrum is de gevaarlijkste secteur op dit ogenblik en daar gebeuren nog ernstige dingen. Er zijn daar al 2.000 huizen verbrand, honderd mensen gedood en velen zijn gevlucht zonder schuilplaatsWil u hiervoor bidden... voor deze grote noden.

Wij zijn zaterdagavond terug thuis gekomen en hebben een grote samenkomst kunnen houden samen met de anderen om de Heer te danken voor zo een grote en bijzondere tocht.

Broeders,de toestand in het land is zeer erg, maar wij wanhopen niet, nu wij deze broeders bezocht hebben en wij hen aangespoord hebben om terug de weg van het geloof te nemen en de weg van herstel.

Dat de Heer u zegent en u kracht geeft en dat u voorgaat,verder gaat om voor ons te bidden.

Br. Maurice Goeleyen.