Inleiding
De Samaritaanse vrouw zei tot Hem:
"ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd:
wanneer die komt , zal hij ons alles verkondigen."

Jezus zei tot haar: "Ik die met U spreekt, ben het."
(Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, vers 25)


Onze website ten dienste van Jezus Christus en het Koninkrijk Gods.
U vindt hieronder een korte samenvatting van ons werk en van het opzet van Sikem-Stichting van openbaar nut.
Een uitgebreidere versie van onze werking en visie vindt u onder "Publicaties" in de brochure "10 JAAR SIKEM".

Zou U die willen lezen?
Kent u Jezus Christus? Mag Hij uw Koning, Redder en Heer zijn?
Voor verdere inlichtingen of vragen kan u terecht op info@sikem.be of sikem@online.be.
Telefonisch kan u ons bereiken op 0032 (0) 15 55 42 54.

Dank voor het bezoek aan onze website.


"Sikem" - genoemd naar de plaats waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette bij de waterput (Joh. 4) en Hij levend water beloofde aan ieder die Hem er om vraagt,- wil een plaats zijn waar het levende water van Jezus Christus kan stromen naar mensen in geestelijke nood of met geestelijke honger.

Wij willen de boodschap van Jezus Christus en Zijn verlossende kruisdood verkondigen,- niet gebonden aan enige instelling of denominatie.(b.v. katholieke kerk of Protestantse kerk ) maar interkerkelijk, open voor iedereen zoals Jezus Zijn universele kerk bedoelde: één, heilig, universeel en apostolisch. Precies zoals het Koninkrijk Gods wil zijn en gericht op redding en herstel van mensen .Wij willen ons spiegelen aan de eerste kerk van de apostelen en optrekken met alle wedergeboren christenen over de gehele wereld in een Vernieuwing- of Opwekkingsbeweging die de wedergeboorte verkondigen en de verzoening met God door het Bloed van het Lam, Jezus Christus.
En die de wederkomst van Jezus verwachten.

Vertrouwend op Zijn Woord en op de leiding van Zijn Geest, willen wij aan zoekenden de weg wijzen naar Hem, voor verdwaalden of misleidden de ogen openen en de schijn van vele hedendaagse boodschappen als esoterie, New Age, occultisme, Oosterse meditatietechnieken, rock-en popmuziek enz......blootleggen.

"Sikem " wil mensen helpen om tot echt geloof in Jezus te komen - om te onderscheiden, te informeren, te begeleiden...

Met een gebedsavond op donderdag en een bijbelstudieavond op woensdag als middelpunt, zijn
de activiteiten opgedeeld in vier grote richtingen: