terug naar de nieuwspagina

"Gij zult Mijn getuigen zijn" - Bezoek op Sikem s.o.n. april 2018

      

      

Jezus de Verrezene zei tegen de apostelen toen Hij opsteeg ten hemel, nadat Hij veertig dagen hen onderrricht had over het Koninkrijk der hemelen en de loop van de tijden die komen zouden : " Gij zult mijn getuigen zijn. "(Hand. 1 )". En gij zult rondgaan Mijn evangelie vertellen over de hele aarde, tot aan de uiteinden.

En als het nieuws overal verkondigd is dan zal Ik weder- komen.

Met "Sikem" s.o.n. willen wij getuigen zijn van het evangelie van Jezus Christus. Dit al gedurende dertig jaar . en met de tijd heeft de Heer bevestigd, toegevoegd en contacten gegeven over de hele aarde...... Wij hebben missionarissen en zendelingen weten gaan van Yakutsk ( Oost - SiberiŽ ) tot in Chukotka door de sneeuw en de kou. Dat is 1650 km. Tot in het uiterste noorden van Rusland. Tot aan de Beringzee.

We hebben zendelingen weten gaan naar de Araya Indianen- Paraguay.
We hebben zendelingen weten gaan tot in het diepste oerwoud in Centraal Afrika, tot bij de Aka-PygmeeŽn.
we hebben zendelingen weten gaan naar de allerarmsten, de verstotenen - Zigeuners, arme kolonies in RoemeniŽ. We hebben ook zendelingen weten gaan naar Algerije - bij de Magreb. Naar MongoliŽ - naar de Andes in BoliviŽ... We hebben ook zendelingen weten gaan naar Gods volk, IsraŽl....

Het is wonderbaar om dit alles te mogen zien en er een stukje deel van uit te mogen maken.

Het is Gods bijzondere leiding en ik ben er dankbaar voor met heel mijn hart.

Van Pasen tot Pinksteren. En van Pinksteren tot aan het einde der tijd, wanneer Jezus terugkomt ,om met Hem en met allen die in Hem geloven, het grote " Loofhuttenfeest " te vieren in Zijn Koninkrijk.

Het was een grote vreugde de laatste tijd om enkele dienstknechten van de Heer hier in ons huis en op Sikem te mogen ontvangen. En Gods grote werk te mogen zien.

Zo was er de br. Elisťe Bizomť uit Cameroun - kolonel en hoofd van de christen militairen in Cameroun en hoofd van een medisch centrum dat hij bezig is vorm te geven na zijn opruststelling in het leger.

Er was de zuster Flotea Malya uit Tanzania , die in Bagamoyo Tanzania een grote zending mocht beginnen. Hoe bijzonder is deze plaats: Bagamoyo. De plaats waar vroeger de zwarte mensen als slaven verkocht werden en weggevoerd werden naar meestal de V.S. en de katoenvelden.. Als slaven verkocht. Nu is er op deze plaats een grote kerk gebouwd en de Masai bevolking begint toe te stromen naar deze " waterbron" die de Heer daar gemaakt heeft. Een nieuwe gemeente. Met velden van mais en maniok rondom. Wondere leiding van God. Zij was op bezoek met groot en goed nieuws van de gemeente in Bagamoyo, bij de MasaÔ.

En deze week hadden wij van maandag tot donderdag (23 - tot 26 april ) bezoek van de broeder en pastor Samuel Sanou uit Burkina Faso . Het was een gezegende tijd en wij konden hun werk in Wurodinisso beter leren kennen. Een landbouwproject van 6 ha. Met prachtig resultaat en opbrengst. Zo mooi om zien en zo bemoedigend.

Een prachtig voorbeeld van ontwikkelingshulp en van hulp van christen broeders uit Europa aan hen. Sommige dingen kunnen zij in Afrika niet beginnen omdat zij de financiŽle mogelijkheden niet hebben. Zoals " water", boringen naar water, bevloeingssysteem druppel per druppel, Hiervoor moeten wij, broeders in het Westen, zorgen en hen hiermee technisch en financiŽel helpen. Daarna kunnen zij verder.... En we zagen prachtige opbrengst van maÔs, sorgho, bonen en andere vruchten. Een model van ontwikkkelingswerk, een model van christenhulp van broeders aan elkaar over de hele wereld.

Wij danken de Heer voor deze bijzondere leiding in dit alles gedurende dertig jaar.

En we mogen zien dat " stromen van levend water uit het binnenste stromen " van hen die in Hem, Onze Heer , Wonderbare en Verrezen Heer geloven.

Van Pasen en Hemelvaart , het evangelie uitdragen en Zijn getuigen zijn, totdat Hij wederkomt. En wij met Hem het grote Loofhuttenfeest zullen vieren.
HET UITEINDELIJKE LAATSTE FEEST. Samen met alle broeders van over de hele wereld.

Wij danken de Heer voor dit alles.... en nog zoveel... en voor de bezoeken..De Heer zegene hen..

Eer aan de Vader de Zoon Jezus en de Heilige Geest.

Jef ( Vriens ) voor Sikem s.o.n.