terug naar de index pagina

"Ik zou wel eens willen weten"

"Ik zou wel eens willen weten:
waarom zijn de wolken zo snel?
Misschien dat het een les aan de mens is,
die hem leert hoe fictief dat een grens is.
Misschien is het ook maar eenvoudig een engelen-spel.
Daarom zijn de wolken zo snel."

Tekst en Muziek Jules De Corte

"Zonder grens bent U, Eeuwige God en Vader, God van Abraham, Isac en Jacob."

"Ik was er - Ik ben er - en Ik zal er zijn" - "Ik Ben die Ik ben" IS UW NAAM.

"Ehyeh-Asher-Ehyeh," zei U aan Mozes (Exodus 3:14), toen U hem naar de Farao zond.

"De God van uw vaderen - Abraham, Isaac en Jacob - zendt u."

Ga maar. IK ZAL ER ALTIJD ZIJN.

Ik baan een weg door de woestijn, doorheen de tijd, naar Mijn doel.

Grenzenloos op Mijn tijd op Mijn wijze.

Eeuwige Vader, er is geen grens aan U in het natuurlijke en in het bovennatuurlijke.

Hemel en aarde en al wat daar in is, is van U. Door U gemaakt, door U gekend. Niets is voor U verborgen en niets of niemand kan U be-grenzen. Geen menselijk be-denken. Geen menselijk be-doen. Alles is in U. U bent de God van AL, en U bent de God van de geschiedenis.

U hebt een weg gebaand doorheen de geschiedenis naar Nazareth. Dat was Uw verhulde en verborgen doel. Uw raad. DIE RAAD hebt U aan de profeten bekend gemaakt. Soms omsluierd en verhuld, soms duidelijk en zonneklaar.

Zoals bij Danil hoofdstuk 9, en de 70 weken. Of de 70 jaar van Babylon bij Jeremias ( hfdst.25-vers 11). En bij Jesaja - d profeet bij uitstek van de Gezondene, de Shilo, de Messias - vooral zijn hoofdstuk 53. Zo wonderbaar ter lezing gegeven aan de Ethiopische Kamerling op zijn weg met Filippus in de koets. En zo wonderbaar bewaard in de grotten van Qumran ongeveer 2.000 jaar lang en als boodschap en heel bijzonder TEKEN in het midden van Isral en alle volkeren neergelegd toen het ontdekt werd. Op Uw tijd en op Uw wijze. 1947 : het eerste manuscript dat gevonden werd.

Een "eeuwig evangelie." En een "eeuwige Raad van God". De Messias die zou komen.

Op Uw tijd op Uw wijze Grenzenloos en Soeverein uw doel gesteld!!

Op Uw tijd zond U Uw engel Gabri-El naar een maagd Maria, die verloofd was met een man Jozef, om ons nabij te komen in Yeshua Ha Mashiach - Jezus van Nazareth - die geboren werd uit de maagd Maria van Nazareth, die Hem ontving. Niet van een man, maar van de Heilige Geest.

Hij, Emmanu-El, God-met-ons. De Heilige, Zoon van God, de Allerhoogste, en Mensenzoon, werd uit haar geboren. Naar Gods eeuwige Raad.

Ons in alles gelijk geworden, behalve in de zonde.

Die mens werd en voor korte tijd (33 jaar) ONDER DE GRENZEN en de menselijke beperking wou zijn - om door het vrijwillig offer van Zijn Lichaam en Zijn kostbaar Bloed aan het kruis op Golgotha, alle mensen - die in Hem willen geloven - te reinigen van hun zonden en voor hen de deur van de hemel, de Heerlijkheid van God, open te doen. Om, zelf in de begrenzing van het mens - zijn gekomen - de grens die er was gekomen tussen de zondige mens en de Heilige Eeuwige God, te niet te doen.

Die in deze begrenzing leefde en leed, weende en stierf voor ons mensen.

Maar de derde dag verrees Hij uit de dood, volgens de Schriften en brak alle grenzen open voor Hem en ook voor ons. Hij overwon en overkwam alle grenzen. Grenzen van zonde en dood.

Hij, de Deur naar de Heerlijkheid van God. Naar de Grenzenloze. Die vrije toegang geeft tot de troon van de Genade.

De Deur naar de Grenzenloze Heerlijkheid van Zijn Wezen. Om daar samen te zijn, met allen die in Hem geloven en de getrouwe engelen. Voor altijd bij de Waarachtige, De Ene , die IS, Die WAS en DIE ZAL ZIJN. Grenzenloos in alle Macht en Majesteit en Heerlijkheid.

Alle lof, eer, dank en aanbidding voor de Vader, de Eeuwige, die ons liefhad; voor de Zoon Yeshua Ha Mashiach, Jezus van Nazareth, de Verrezene, die Zijn leven en Zijn Bloed gaf voor ons om ons te reinigen; en voor de wonderbare Heilige Geest, die ons dan deed herboren worden tot "zonen en dochters van de Allerhoogste," de verlosten, de vrijgekochten, de GELOVIGEN.

De gelovigen in God de Vader Adonai , in de Zoon Yeshua Ha Mashiach - het Lam Gods - en in de Heilige Geest - Ruach Hakodesh. Amen

Jef (Vriens) 15/12/2015 (bijgewerkt 16/05/2018)