terug naar de index pagina

We ontvingen van Maria Vodivina vanuit de Fiji eilanden - bericht en nieuws over de zending in Yakutsk en Oost-Siberië .

Ze schreef.

Het gaat goed in Yakutsk.
Pastor Andrey Manjosov is tot hoofd aangesteld van de “ Noord-Oosten Unie “ van Siberië.
Zijn taak en bevoegdheid zijn uitgebreid.

Dit is gebedsverhoring voor Oost-Siberië en het werk van Andrey Manjosov.

Hijzelf zal zich gaan vestigen in Vladivostok vanwaar hij heel de streek zal bezoeken en besturen.

Dit is een goed en bijzonder nieuws.

In de gemeente in Yakutsk is een nieuwe pastor aangesteld: Alexey Belykh.

Mag de Heer hem wijsheid, moed, kracht en H.Geest geven om deze grote taak goed te kunnen volbrengen.

Ze willen in Yakutsk het kerkgebouw ook helemaal afwerken.

Maria zou daar enkele foto’s van sturen zodra ze die in haar bezit heeft.